Questback Survey Questionnaire

Velkommen til varslingstjenesten for alle ansatte, innleide og medlemmer i Norges Blindeforbund.

Tjenesten er en sikker elektronisk varslingsløsning og driftes av granskingsenheten i rådgivnings- og revisjonsselskapet Ernst & Young AS (EY).

Du velger selv om du ønsker å varsle anonymt. Oppgir du navn og kontaktinformasjon muliggjør det videre kontakt med deg. Det er ofte nødvendig å stille ytterligere spørsmål om kritikkverdige forhold det varsles om.

Det er mulig å forbli anonym overfor Norges Blindeforbund selv om din kontaktinformasjon er kjent for EYs varslingsmottak. Hvis du velger kun å oppgi din identitet til EY, vil vi kontakte deg for oppfølging av ditt varsel.

Dersom du opplever tekniske problemer, vennligst ta kontakt på technicalsupport.whistleblowing@no.ey.com