Progress: 11%

Velkommen til TheVIT sin varslingsordning

Denne ordningen er etablert som en trygg mulighet for å varsle om kritikkverdige forhold som du ikke kan/ønsker å rapportere linjevei.

Når du benytter denne ordningen går ditt varsel til et uavhengig mottak utenfor TheVIT, driftet av Ernst & Young AS (EY). Vi gjør det slik for å forsikre oss om at varslet tas imot av personer som er uavhengige av saken og at det videreformidles dedikerte og uavhengige personer for håndtering i TheVIT.

Din identitet behandles med den grad av og konfidensialitet du selv ønsker. Det er mulig å forbli anonym overfor arbeidsgiver selv om din kontaktinformasjon er kjent for varslingsmottaket. Hvis du velger kun å oppgi din identitet til varslingsmottaket, vil operatøren kontakte deg for oppfølging av ditt varsel.

Dersom du opplever tekniske problemer, vennligst ta kontakt på technicalsupport.whistleblowing@no.ey.com