Questback Survey Questionnaire

 
Välkommen till visselblåsartjänsten för Växjö Kommuns förvaltningar, bolag och förbund.
Detta är en gemensam yta för visselblåsartjänst som gäller alla förvaltningar, bolag och förbund inom Växjö kommun. (Växjö kommun, Växjö Energi AB (VEAB), Vidingehem, Växjöbostäder, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), Videum, SSAM, och Värends Räddningstjänst).

Welcome to the whistleblower service for Växjö Municipality's administrations and companies.
This is a united service that applies to all administrations, companies and unions within Växjö municipality. (Växjö municipality, Växjö Energi AB (VEAB), Vidingehem, Växjöbostäder, Växjö Fastighetsförvaltning AB (Vöfab), SSAM, and Värends Räddningstjänst).

Vänligen välj önskat språk / Please select your preffered language: